Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

HIRDETMÉNY RÉSZVÉNYEK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

2024. május 31. napján az „EMIKA” ELEKTROMECHANIKAI ZRT. (székhely: 1137 Budapest, Szent István park 17. 1. em. 1. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-142299,; a továbbiakban Társaság) egyedüli részvényese, a DOMSTONE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1137 Budapest, Szent István park 17. 1. em. 1. ajtó; cégjegyzékszám: Cg.01-09-350290; a továbbiakban Egyedüli Részvényes) a 2024/06/1. számú határozatával (a továbbiakban Határozat) döntött a Társaság által kibocsátott nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról. A Határozatban foglalt döntés értelmében a Társaság által addig kibocsátott
– 204 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény;
– 52 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény;
– 72 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény; és
– 8 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, „B” sorozatú, elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény
átalakításra kerül dematerializált részvénnyé. A jelenlegi nyomdai úton előállított részvények érvénytelenítésre, majd megsemmisítésre kerülnek és helyettük
– 204 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény;
– 52 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény;
– 72 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény; és
– 8 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, „B” sorozatú, elővásárlási jogot biztosító dematerializált elsőbbségi részvény
kerül kibocsátásra.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására:
A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a részvényesét, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítása céljából nyújtsa be azzal, hogy a részvényes a benyújtással egyidejűleg legyen szíves megjelölni azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött. Ennek hiányában a benyújtást elmulasztottnak kell tekinteni. A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. A névre szóló, dematerializált részvények jóváírásra kerülnek a részvényes által meghatározott értékpapírszámlára.

A benyújtás helye: a Társaság székhelye (1137 Budapest, Szent István park 17. 1. em. 1. ajtó)

A benyújtásra nyitva álló időszak:
2024. július 4. – 2024. szeptember 2. Az átalakítás megkezdésének időpontja a jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésének napja, időtartama 60 nap. Amennyiben valamennyi részvény benyújtásra került, az eljárás hamarabb lezárul.

A részvény-átalakítás időpontja:
A részvény-átalakítás időpontja a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap, azaz 2024. szeptember 3., amely napon a Társaság köteles a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot (részvényokirat) kiállítani. Amennyiben valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtásra került, akkor a benyújtásra nyitva álló időszak korábban lezárul és az átalakítás időpontja ennek megfelelően módosul.

A Nyomdai úton elállított részvények érvénytelenítése:
A Társaság az átalakított nyomdai úton elállított részvényeket az átalakítás napján sorszám szerint érvénytelennek nyilvánítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi, és befektetési vállalkozás vagy hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló hat hónap lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.

A Társaság az erről szóló hirdetményt teljes terjedelmében megjelenteti a Cégközlönyben is.

Categories: News

Related Posts

News

(Magyar) Új kutató-fejlesztő laboratórium az EMIKA Zrt-nél.

Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. A LED-es Bővebben...

News

(Magyar) Neves díjat kapott az EMIKA Zrt.

Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Az EMIKA Bővebben...

News

(Magyar) Mikulás PingPong bajnokság és Karácsonyi Ünnepség

Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.