HIRDETMÉNY RÉSZVÉNYEK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

2024. május 31. napján az „EMIKA” ELEKTROMECHANIKAI ZRT. (székhely: 1137 Budapest, Szent István park 17. 1. em. 1. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-142299,; a továbbiakban Társaság) egyedüli részvényese, a DOMSTONE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1137 Budapest, Szent István park 17. 1. em. 1. ajtó; cégjegyzékszám: Cg.01-09-350290; a továbbiakban Egyedüli Részvényes) a 2024/06/1. számú határozatával (a továbbiakban Határozat) döntött a Társaság által kibocsátott nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról. A Határozatban foglalt döntés értelmében a Társaság által addig kibocsátott
– 204 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény;
– 52 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény;
– 72 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény; és
– 8 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, „B” sorozatú, elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény
átalakításra kerül dematerializált részvénnyé. A jelenlegi nyomdai úton előállított részvények érvénytelenítésre, majd megsemmisítésre kerülnek és helyettük
– 204 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény;
– 52 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény;
– 72 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény; és
– 8 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, „B” sorozatú, elővásárlási jogot biztosító dematerializált elsőbbségi részvény
kerül kibocsátásra.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására:
A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a részvényesét, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítása céljából nyújtsa be azzal, hogy a részvényes a benyújtással egyidejűleg legyen szíves megjelölni azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött. Ennek hiányában a benyújtást elmulasztottnak kell tekinteni. A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. A névre szóló, dematerializált részvények jóváírásra kerülnek a részvényes által meghatározott értékpapírszámlára.

A benyújtás helye: a Társaság székhelye (1137 Budapest, Szent István park 17. 1. em. 1. ajtó)

A benyújtásra nyitva álló időszak:
2024. július 4. – 2024. szeptember 2. Az átalakítás megkezdésének időpontja a jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésének napja, időtartama 60 nap. Amennyiben valamennyi részvény benyújtásra került, az eljárás hamarabb lezárul.

A részvény-átalakítás időpontja:
A részvény-átalakítás időpontja a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap, azaz 2024. szeptember 3., amely napon a Társaság köteles a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot (részvényokirat) kiállítani. Amennyiben valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtásra került, akkor a benyújtásra nyitva álló időszak korábban lezárul és az átalakítás időpontja ennek megfelelően módosul.

A Nyomdai úton elállított részvények érvénytelenítése:
A Társaság az átalakított nyomdai úton elállított részvényeket az átalakítás napján sorszám szerint érvénytelennek nyilvánítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi, és befektetési vállalkozás vagy hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló hat hónap lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.

A Társaság az erről szóló hirdetményt teljes terjedelmében megjelenteti a Cégközlönyben is.

Kategória: Hírek

Legfrisebb híreink

Hírek

Middle East Electricity – Dubaj 2019

Ismét lehetőségünk nyílt részt venni a nemzetközi Middle East Electricity kiállításon és konferencián!

Hírek

Kipróbálhatták az autót, amelynek elemeit gyártják

Különleges lehetőséggel köszönte meg az esztergomi székhelyű autógyártó vállalat a kalocsai EMIKA Elektromechanikai Zrt. dolgozóinak a minőségi munkát. A Magyar Suzukival hosszú évek óta beszállítói kapcsolatban álló kalocsai cég munkatársai ugyanis kedden maguk próbálhatták ki, Bővebben...

Hírek

Új kutató-fejlesztő laboratórium az EMIKA Zrt-nél.

A LED-es világítástechnológia óriásit fejlődött az elmúlt években. Lassan már szinte magától értetődő a technológia alkalmazásával járó jelentős energia megtakarítás, ez már „természetes”. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, a LED-es fényforrások hatásfoka, a hő-menedzsmentjük Bővebben...