MINŐSÉGPOLITIKA

 

Az EMIKA Zrt. által működtetett minőségirányítási rendszerek alapelve, hogy a vevőorientált folyamatok feltérképezésével, a folyamatok célértékeinek meghatározásával, e mutatók folyamatos mérésével és fejlesztésével, a vevőink igényeit feltárja, és azokat mind magasabb szinten kielégítse.

Mindezt biztonságos és nyugodt munkakörülmények között dolgozó munkatársakkal, nyereséget termelve kívánjuk elérni.

Az összes vezető köteles saját területén és a többi szervezeti egységgel való együttműködés során olyan munkakörnyezetet, kapcsolatot kialakítani, hogy minden munkatárs a termékek és szolgáltatások minőségének javítására, valamint a termelékenység állandó növelésére törekedjen. A termékminőség javítása és a szolgáltatások színvonalának emelésére csak a folyamatos jobbítás biztosít lehetőséget.

Célunk:

Stratégiai döntéseken alapuló, megtervezett intézkedéseink következményeként értékteremtő tevékenységünk folyamatos javítása és ezáltal meglévő vevőink bizalmának növelése, termékeink, szolgáltatásaink és vállalatunk iránt.

Célunk, hogy a világítástechnikai vevőkörünket növeljük, és új piacszegmenseket fedjünk le, fémmegmunkáló direkt és indirekt vevőink körét szélesítsük.

 

KÖRNYEZETPOLITIKA

 

Környezetpolitikánk alapja a vonatkozó jogszabályokból származó kötelezettségek betartása betartatása, melyre mint alapra épül rá a partnerektől és más érdekelt felektől származó reális igények kielégítésének szándéka.

Mint környezethasználók, folyamatosan arra törekszünk, hogy megfelelő technológiák alkalmazásával és betartásával a tevékenységünkből származó környezetterhelést a legkisebb mértékűre csökkentsük.

Tudatában vagyunk annak, hogy vevőink egyre növekvő igényeit csak technikai eszközeinknek, a szervezeti egységek működésének és az emberi képességek folyamatos fejlesztésével tudjuk kielégíteni. A szervezet minden szintjén erősítjük a környezettudatos szemléletet, valamint a felelősségérzetet a környezet megóvását illetően.

Minden vezető és beosztott dolgozó – a vele szemben támasztott egyértelmű követelmények alapján – felelős a minőségért, és a környezet megóvásáért.

Termékeink és szolgáltatásaink minőségének folyamatos emelése, és a környezet védelmének érdekében nagy gondot fordítunk a képzésre, a személyi képességek javítására és a szervezeti egységek és működési folyamatok tökéletesítésére.

Célunk:

Környezetszennyezést megelőző megoldásokat alkalmazunk a hulladékgazdálkodás, veszélyes anyagok kezelése területén, valamint a környezetterhelő hatások csökkentésére és a természeti erőforrások takarékos felhasználására. Törekszünk a keletkező hulladékok mennyiségének fajlagos csökkentésére.

 

Kiemelt figyelmet szentelünk a balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtésére.

 

Az előzőekben ismertetett célok elérése érdekében az EMIKA Zrt. vezetése – az ISO 9001:2015 szabvány és az IATF 16949:2016 autóipari minőségügyi követelményeket kielégítő, és az ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő – teljeskörű minőség- és környezet irányítási rendszert működtet, azt értékeli és folyamatosan továbbfejleszti. Jövőképünkkel összhangban feladatunknak tekintjük, hogy a jelenlegi, valamint a következő generációk egészségének, életének és életterének állapotát megóvjuk úgy, hogy tevékenységét környezetbarát módon végezzük, és ezt folyamatosan fejlesszük.

 

A minőségnek elsőbbsége van, melyhez elengedhetetlen a tiszta környezet!