Leider ist der Eintrag nur auf Ungarisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

MINŐSÉGPOLITIKA

 

Az EMIKA Zrt. által működtetett minőségirányítási rendszerek alapelve, hogy a vevőorientált folyamatok feltérképezésével, a folyamatok célértékeinek meghatározásával, e mutatók folyamatos mérésével és fejlesztésével, a vevőink igényeit feltárja, és azokat mind magasabb szinten kielégítse.

Mindezt biztonságos és nyugodt munkakörülmények között dolgozó munkatársakkal, nyereséget termelve kívánjuk elérni.

Az összes vezető köteles saját területén és a többi szervezeti egységgel való együttműködés során olyan munkakörnyezetet, kapcsolatot kialakítani, hogy minden munkatárs a termékek és szolgáltatások minőségének javítására, valamint a termelékenység állandó növelésére törekedjen. A termékminőség javítása és a szolgáltatások színvonalának emelésére csak a folyamatos jobbítás biztosít lehetőséget.

Célunk:

Stratégiai döntéseken alapuló, megtervezett intézkedéseink következményeként értékteremtő tevékenységünk folyamatos javítása és ezáltal meglévő vevőink bizalmának növelése, termékeink, szolgáltatásaink és vállalatunk iránt.

Célunk, hogy a világítástechnikai vevőkörünket növeljük, és új piacszegmenseket fedjünk le, fémmegmunkáló direkt és indirekt vevőink körét szélesítsük.

 

KÖRNYEZETPOLITIKA

 

Környezetpolitikánk alapja a vonatkozó jogszabályokból származó kötelezettségek betartása betartatása, melyre mint alapra épül rá a partnerektől és más érdekelt felektől származó reális igények kielégítésének szándéka.

Mint környezethasználók, folyamatosan arra törekszünk, hogy megfelelő technológiák alkalmazásával és betartásával a tevékenységünkből származó környezetterhelést a legkisebb mértékűre csökkentsük.

Tudatában vagyunk annak, hogy vevőink egyre növekvő igényeit csak technikai eszközeinknek, a szervezeti egységek működésének és az emberi képességek folyamatos fejlesztésével tudjuk kielégíteni. A szervezet minden szintjén erősítjük a környezettudatos szemléletet, valamint a felelősségérzetet a környezet megóvását illetően.

Minden vezető és beosztott dolgozó – a vele szemben támasztott egyértelmű követelmények alapján – felelős a minőségért, és a környezet megóvásáért.

Termékeink és szolgáltatásaink minőségének folyamatos emelése, és a környezet védelmének érdekében nagy gondot fordítunk a képzésre, a személyi képességek javítására és a szervezeti egységek és működési folyamatok tökéletesítésére.

Célunk:

Környezetszennyezést megelőző megoldásokat alkalmazunk a hulladékgazdálkodás, veszélyes anyagok kezelése területén, valamint a környezetterhelő hatások csökkentésére és a természeti erőforrások takarékos felhasználására. Törekszünk a keletkező hulladékok mennyiségének fajlagos csökkentésére.

 

Kiemelt figyelmet szentelünk a balesetmentes munkavégzés feltételeinek megteremtésére.

 

Az előzőekben ismertetett célok elérése érdekében az EMIKA Zrt. vezetése – az ISO 9001:2015 szabvány és az IATF 16949:2016 autóipari minőségügyi követelményeket kielégítő, és az ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő – teljeskörű minőség- és környezet irányítási rendszert működtet, azt értékeli és folyamatosan továbbfejleszti. Jövőképünkkel összhangban feladatunknak tekintjük, hogy a jelenlegi, valamint a következő generációk egészségének, életének és életterének állapotát megóvjuk úgy, hogy tevékenységét környezetbarát módon végezzük, és ezt folyamatosan fejlesszük.

 

A minőségnek elsőbbsége van, melyhez elengedhetetlen a tiszta környezet!